חוגי הטניס של המתנ"ס חוזרים לפעילות החל מיום ד' 5.12.18

בהפעלת מרכז הטניס בישראל.

הרישום לחוגים הינו רישום אינטרנטי