קהילת גדרות קונה בבית❤

היום יותר מתמיד חשוב לקנות בבית, מועצה מקומית גדרות והמתנ"ס קוראים לכם

לקנות מעסקים מקומיים ולחזק אותם.