קהילת גדרות קונה בבית❤

היום יותר מתמיד חשוב לקנות בבית,

מועצה אזורית גדרות והמתנ"ס קוראים לכם לקנות מעסקים מקומיים ולחזק אותם.