11.8.2021

סיור עששיות 

1.8.2021

גומות החן של זוהר

28.7.2021

מזרח ומערב בת"א של פעם

 

11.8.2021

אצל דבורה כץ - משגב דב

12.8.2021

סיור עששיות 

1.8.2021

סדנה להגנה עצמית