משתתפים יקרים,

השנה החולפת הפגישה אותנו כיחידים וכמערכת עם אתגרים רבים ובלתי צפויים ובו בזמן המחישה לנו את כוחה הגדול של הקהילה.
פתחנו את השנה עם התרגשות גדולה ואתגרים גדולים שהקורונה הציבה בפנינו.
המסע שהתחלנו היה עמוס בחששות ועם זאת צוות המתנ"ס מנהלים, צוות מנהלה, רכזים, מדריכים ומטפלות בנה את התוכנית בהתאמה למצב החדש.
 

לאור השינויים הרבים אנחנו מתאימים את נהלי במתנ"ס לביטולים והחזרים בשל משבר הקורונה:
מדיניות ביטולים:

מעוון וצהרונים –

עד 1/11/2020 – ביטול הרישום למעון ולצהרונים יהיה החל מיום קבלת הבקשה בכתב וללא חיוב דמי ביטול.

החל מ 1/11/2020 – יגבו שבועיים דמי ביטול וזאת ע"פ נהלי המתנ"ס- שעומדים על ערך של שבועיים דמי תשלום מעון .

חוגים –

מיום החזרה לפעילות החוגית הכללית ולמשך שבועיים, תינתן אפשרות לביטול ללא דמי ביטול.

לאחר מכן, יגבו דמי ביטול וזאת ע"פ נהלי המתנ"ס- שעומדים על ערך כספי של שבועיים דמי חוג.

הנחיות מדיניות החזרים - בידוד:

 1. כל בקשה להחזר בגין כניסה לבידוד תהיה מגובה באישור מתאים ממשרד הבריאות המנחה להיכנס לבידוד.
  את האישור יש לשלוח במייל למזכירות המתנ"ס: [email protected]
  יש לקבל הודעה על קבלת המייל במזכירות.
 2. במקרה של אי הגעה לשיעור פרטני – יש להודיע על אי הגעה טרם מועד השיעור למורה ולרכזת החוגים אורנה עמירם 050-3399851, במקרה כזה יהיה זכאי התלמיד לשיעור החזר.
  הודעה לאחר מועד השיעור – לא תזכה בהחזר.

 

 1. מדיניות הזיכויים בעקבות בידוד
  חוגים

בידוד יחיד

חשיפה בחוג וסגירת קבוצה

ביטול בשל בידוד מדריך שנעדר

סגר

בידוד עד שבועיים, החזר בגין היום השביעי לבידוד ואילך.

-קיום שיעורי השלמה לאחר תקופת הבידוד.

-במידה וניתן לקיים שיעור בזום השיעור יתקיים בזום

במידה ולא ניתן לקיים שיעור בזום או לקיים שיעור השלמה – יינתן זיכוי בגין היום השביעי ואילך.

-ככל הניתן ימצא מדריך מחליף לחוג

-במידה וניתן לקיים שיעור בזום יתקיים בזום

-במידה ולא נמצא מחליף ולא התקיים שיעור בזום יינתן שיעור השלמה בתום הבידוד

רק במידה ומתקיים סגר של מעל 14 יום – לא תבוצע גבייה כלל.

 
 1. חוגים פרטניים – זהה למדיניות חוגים.
  בחוגים פרטני ישנה חובה להודעה טרם מועד קיום החוג.
   
 2. צהרונים
   

בידוד יחיד

חשיפה בצהרון וסגירת הצהרון

 

סגר

בידוד עד שבועיים, החזר בגין היום השביעי לבידוד ואילך.

החזר מהיום השישי ואילך.

 

 

רק סגר של 14 יום ומעלה – לא תבוצע גבייה כלל

 
 1. מעון
   

בידוד יחיד

חשיפה במעון וסגירת הכיתה

 

סגר

יבוצע החזר בגין תשלום ארוחות:

20 שח ליום* מספר ימי הבידוד

זיכוי 20 ₪ בגין ארוחותמהיום הראשון.
 

 

רק בסגר של 14 ימים ומעלה – לא תבוצע גבייה כלל

 
 1. חדר כושר – מנויים

בידוד יחיד

חשיפה בחדר הכושר וסגירתו

 

סגר

בידוד עד שבועיים, החזר בגין היום השביעי לבידוד ואילך.

זיכוי מהיום הראשון.

לא יבוצע זיכוי עבור החלק היחסי של דמי הביטוח

 

סגר של 14 ימים ומעלה – לא תבוצע גבייה כלל

 

שימו לב,

בקשות פרישה, אישורים לגבי בידוד או כל בקשה הנוגעת לרישום וחיוב, יש להפנות למזכירות המתנ"ס בלבד במייל, ולא למדריך החוג.

הבקשות יטופלו בהתאם למועד קבלתן במזכירות [email protected]

בברכה,

הנהלת המתנ"ס