גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א,ב,ד,ה שעור פרטני בתיאום חדר מוסיקה 550 605 בסין מרינה