גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה - ח א 16.30-17.45 חדר אומנות 245 275 טל אלון

* הרשמה מכיתה ב ומעלה ובתאום עם טל