גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
מבוגרים ב 9.30-12.30 חדר אומנות 560 615 פורת דינה

*** תוספת 30 ש"ח לחודש עבור חומרים

*** החוג יפתח ב 24.10.2022

** תוספת 30 ש"ח עבור חומרים בכל חודש