גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
טרום טרום חובה א 16.15-17.00 סטודיו קטן 185 200 טל גרינברג