גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
 ב א - הכנה לבלט 17.00-17.45 סטודיו גדול 370 410 טל גרינברג
ד - ג'אז 16.00-16.45
א - פלמנקו 17.45-18.30

מיועד לכיתות ב בלבד