גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג-ד
 
ה - קלאסי 16.30-17.30 סטודי ותיקים 335 370 דנה בנט
א - ג'אז 18.30-19.30 סטודיו גדול טל גרינברג