גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה - ו

ד - קלאסי

ה - קלאסי

16.30-17.30

15.30-16.30

סטודיו ותיקים 480 525 דנה בנט
ב- מודרני 17.00-18.30 סטודיו גדול מעיין אשכנזי