גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ח - יב ד 18.30-19.30 סטודיו גדול 195 215 טל גרינברג