גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

רב גילאי ב 15.00-18.00 אולם פיס 805 805 נטלי גרבר
ד 15.00-18.00
ה 15.00-18.00