גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

א - ד א 15.00-16.30 אולם פיס 495 545 נטלי גרבר
ד 15.00-16.30