גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ג א 13.30-14.30 אולם כדורסל 260 285 מארק ליבשין
ד 13.30-14.30