גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

בוגרים ד 20.30-22.00 אולם כדורסל 100 100 מארק ליבשין
ו 14.30-16.00