גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א + ה  16.45-19.00 בריכת עשרת 680 715  

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות