גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ב + ה 16.30-17.15 בריכת עשרת 315 345 רונן ורטהיים

 * שיבוץ לאחר מבדק

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות