גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ג 15.45-16.30 בריכת עשרת 230 250 רונן ורטהיים