גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ג 16.30-17.15 בריכת עשרת 230 250 רונן ורטהיים