גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ג 17.15-18.00 בריכת עשרת 230 250 רונן ורטהיים