גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ג 18.00-18.45 בריכת עשרת 230 245 רונן ורטהיים