גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי ב 16.30-18.00 בריכת עשרת 425 545 ענת בוקוולד
ד 16.00-17.30