גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ה ומעלה א+ד 18.00-19.00 אולם פיס 275 275 בר טיבי