גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
רב גילאי א 18.00-18.45 בריכת עשרת 470 495  
ה 17.00-18.45  

 * רישום בתאום עם אתי בלבד

* יתכנו שינויים בימי ובשעות הקבוצות