גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ה א 16.30-18.30 אולם כדורסל 460 505 חגית גל
ב 17.30-19.00
ה 16.00-17.30