גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג"ח- ג ד 17.45-18.30 מגרשי הטניס 230 255 תומר דויטש