על פי תקנון ונהלי המתנ"ס, 

לא ניתן לבטל השתתפות בחוגים לאחר 15.3.2023