מספר ימי פעילות בחוגים - תשפ"ב

מחויבים למינימום 30 מפגשים בשנה  בחוג של פעם בשבוע

חודש יום א יום ב יום ג יום ד יום ה
ספטמבר 4 1 1 3 4
אוקטובר 5 4 4 4 4
נובמבר 4 5 4 3 4
דצמבר 3 3 4 3 4
ינואר 5 5 4 4 4
פברואר 4 4 4 4 4
מרץ 5 5 4 3 4
אפריל 3 3 3 2 3
מאי 5 5 4 3 4
יוני 3 3 4 5 4
סה"כ 40 37 37 35 39