גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

מבוגרים א 20.30-21.45 סטודיו אולם פיס 230 255