• החוגים ופעילויות המתנ"ס יחלו ב 1.9.21 ויסתיימו ב  30.6.22  (למעט חוגים עליהם תינתן הודעה אחרת)
 • העלות של החוגים נקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים, הסכום מחלוק באופן שווה ל 10 חודשים.
 • פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים (ע"פ החלטת המתנ"ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג/איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.
 • משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה ותשלום בפועל.
 • המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/מילואים/מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.
 • המחירים המופיעים בחוברת החוגים הינם מחירים מסובסדים לתושבי גדרות, לתושבי חוץ יש להוסיף 10% למחירים המצוינים בחוברת.
 • הרשמה ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאת נהלים אלו. אנו מבקשים לקרוא את הנהלים. המשך ההרשמה מהווה קריאת והסכמה לנהלים.
 • מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור ציוד, מבדקים, תחרויות ושאר צרכי החוג הנלווים וזאת על פי הנדרש בחוק

תשלומים

 • ההרשמה לחוגים היא הרשמה שנתית ולא יתאפשר רישום / תשלום מדי חודש בחודשו.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה שווה עד תחילת יוני 2022.
 • התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחויבו ב 21 בכל חודש.
 • ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריכים 5,10,15 בכל חודש.
 • המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪
 • לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2022.
 • איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

ביטול השתתפות

 • ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד 15 במרץ 2022, המשתתף יחויב עד 1.4
 • על ביטולים החל מ 16 במרץ לא יוחזרו כספים.
 • הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק באמצעות מייל למזכירות המתנ"ס.
 • לא יתאפשר ביטול רטרואקטיבי.
 • לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות כל שהיא של משתתף ממסגרת החוג – למעט היעדרות מעל לשבועיים מסיבות רפואיות – במקרה כזה יש לשלוח אישור רפואי.
 • לא תתאפשר פרישה מחוגים המתקיימים בחודש יולי

הנחות

 • בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מביניהם
 • בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות המייל smatnas.gderot@gmail.com (הוועדה פועלת בשיתוף מח' הרווחה) עד ל 15.10.18.
 • לא יינתנו כפל הנחות