* יום פתיחת שנת הלימודים לצהרוני טרום חובה - חובה - 1.9.2022 יום חמישי

* יום פתיחת שנת הלימודים לצהרוני טרום-טרום חובה - 4.9.2022 יום ראשון

* סיום שנת פעילות הצהרונים בתאריך 20.7.202

* לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך

* למתנ"ס שמורה הזכות לשינויים

מועד

תאריכים

ימים

הערות

ערב ראש השנה - ראש השנה

25-27.9.2022

ראשון - שלישי

חופשה

ערב יום כיפור - יום כיפור

4-5.10.2022

שלישי-רביעי

חופשה

ערב סוכות - סוכות  9-10.10.2022 ראשון-שני חופשה 

חל המועד סוכות

11-12.10.2022

13.10.2022

שלישי-רביעי

חמישי

קייטנת צהרון - 8.00-15.55

חופשה

שמחת תורה  16-17.10.2022 ראשון-שני חופשה
איסרו חג 18.10.2022 שלישי קייטנת צהרון - 8.00-15.55

חנוכה

20-22.12.2022

25-26.12.2022

שלישי - חמישי

ראשון - שני

פעילות הצהרון 13.00-16.00

כמסגרת ממשיכה לפעילות בוקר של ביה"ס של החגים

תענית אסתר

 

 

פורים

6.3.2023

 

 

7-8.3.2023

שני

 

 

שלישי-רביעי

קייטנת צהרון - 8.00-15.55

פעילות הצהרון 13.00-16.00

כמסגרת ממשיכה לפעילות בוקר של ביה"ס של החגים

חופשה

חופשה לפני ערב פסח

 

חוה"מ פסח

איסרו חג

28-30.3.2023

2-3.4.2023

4-12.4.2023

13.4.2023

 

שלישי -חמישי

ראשון-שני

שלישי - רביעי

חמישי

קייטנת צהרון - 8.00-15.55

פעילות הצהרון 13.00-16.00

כמסגרת ממשיכה לפעילות בוקר של ביה"ס של החגים

 

חופשה

חופשה

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל 25.4.2023 שלישי חופשה

יום העצמאות

26.4.2023

רביעי

חופשה

ל"ג בעומר 9.5.2023 שלישי חופשה

ערב חג שבועות

25.5.2023

חמישי

חופשה