* יום פתיחת שנת הלימודים לצהרוני טרום חובה - חובה - 1.9.2021 יום רביעי

* יום פתיחת שנת הלימודים לצהרוני טרום-טרום חובה - 5.9.2021 יום ראשון

* בתאריכים 3-21.7.2022, פעילות הצהרון בשעות 13.00-16.00 כמסגרת ממשיכה לפעילות הבוקר של החופש הגדול.

* סיום שנת פעילות הצהרונים בתאריך 21.7.2022

* למתנ"ס שמורה הזכות לשינויים

מועד

תאריכים

ימים

הערות

ראש השנה

6-8.9.2021

שני - רביעי

חופשה

ערב יום כיפור - יום כיפור

15-16.9.2021

רביעי - חמישי

חופשה

ערב סוכות - סוכות  20-21.9.2021 שני - שלישי חופשה 

 

חל המועד סוכות

22-23.9.2021 רביעי - חמישי קייטנת צהרון - 8.00-16.00
שמחת תורה - אירוע קהילתי 26-28.9.2021 ראשון - שלישי חופשה
איסרו חג 29.9.2021 רביעי קייטנת צהרון - 8.00-16.00

חנוכה

30.11-2.12.2021

5-6.12.2021

שלישי - חמישי

ראשון - שני

פעילות הצהרון 13.00-16.00

כמסגרת ממשיכה לפעילות בוקר של ביה"ס של החגים

יום לפני פורים

פורים

9.3-10.3-20

11.3.20

ב - ג

ד

חופשה

יום ארוך 8-16.00

חופשה לפני ערב פסח

פסח

חוה"מ פסח

31.3-6.4.20

7.4-15.4.19

16.4.20

ג - ב 

ד - ד

א - ג

ה

ימים ארוכים

חופשה

חופשה

יום ארוך

יום הזיכרון לחללי צה"ל 28.4.20 ד חופשה

יום העצמאות

29.4.20

ה

חופשה

ל"ג בעומר 12.5.20 ג חופשה

שבועות

9.6.20

ה

חופשה