תושבים יקרים,

למען שיפור פעילות מועדון חברותא לשנה הבאה, 

במידה והנכם בני 55 ומעלה, אנא מלאו שאלון זה.

מועדון חברותא - שאלון

 

תודה רבה על השתתפותכם בסקר