בתיאום מול קייטנות ביה"ס, יחלו קייטנות המחזור השני של המתנ"ס לפעול החל מ 22.7.19 (ולא ב 21.7.19 כפי שפורסם). הרישום עודכן על פי התאריכים הנכונים. 
שימו לב, לאור פניות הצלחנו לפתוח את קייטנת כיופים לגילאי ט"ח ומעלה

התעמלות

התעמלות

העשרה

שחייה אומנותית

כדורסל ג-ו

מעון

התעמלות תחרותי

התעמלות תחרותי