גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי המדריך

א - ב א 14.00-14.45 אולם פיס 245 275 נטלי גרבר
ד 14.00-14.45

שימו לב,  שיבוץ לשעת האימון בתיאום עם נטלי