גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ח ב 19.00-20.30 אולם כדורסל 460 505 יוני בורד
ו 13.00-14.30
ה 17.30-19.30