גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
א - ב א - הכנה לבלט

17.00-17.45

סטודיו קטן 320 350 טל גרינברג
א - פלמנקו 17.45-18.30