גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ג-ד א - ג'אז 18.30-19.30 סטודי גדול 335

370

טל גרינברג
א - פלמנקו 17.45-18.30 סטודיו גדול