גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
ה- ו א 19.30-20.30 סטודיו  גדול 195 215 טל גרינברג