גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
   ז ב 17.30-18.30 סטודיו ותיקים 195 215 מורן בני