גיל יום שעות פעילות מיקום מחיר פנים מחיר חוץ פרטי המדריך
א - ב ד - ג'אז 16.00-16.45 סטודיו גדול 320 350 טל גרינברג
א - פלמנקו 17.45-18.30