גיל יום שעות פעילות מיקום

מחיר

פנים

מחיר

חוץ

פרטי

המדריך

ה-ח ו 12.30-13.30 אולם כדורסל  180 180