תקנון ומידע נוסף

נהלי הרשמה לחוגי המתנ"ס

 • החוגים ופעילויות המתנ"ס יחלו ב 1.9.2019 ויסתיימו ב 30.6.2020 (למעט חוגים עליהם תינתן הודעה אחרת)
 • העלות החודשית של החוגים נקבעת על פי תחשיב שנתי בו כלולים חופשות וחגים לפי רשימת החופשות של משרד החינוך ובהתייחס לביטולים לא מתוכננים.
 • פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים (ע"פ החלטת המתנ"ס). מספר המשתתפים משתנה מחוג לחוג. המתנ"ס רשאי להחליט על סגירת חוג/איחוד קבוצות עקב מיעוט משתתפים.
 • משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה ותשלום בפועל, הרישום הינו רישום אינטרנטי בלבד.
 • הרשמה ותשלום לפעילות החוגים מתאפשרת רק לאחר קריאת נהלים אלו. אנו מבקשים לקרוא את הנהלים. המשך ההרשמה מהווה קריאת והסכמה לנהלים.
 • אישור התקנון באתר הרישום הינו הסכמה על תנאי הרישום.
 • לכל משתתף תינתן אפשרות לשיעור ניסיון אחד בלבד, לאחר מכן לא יורשה להמשיך להשתתף בחוג  עד להסדרת הרישום והתשלום.
 • המתנ"ס רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/מילואים/מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.
 • המחירים המפורסמים באתר הינם חודשיים ויגבו בפריסה חודשית לאורך השנה. ההרשמה תכנס לתוקף רק לאחר הסדרת התשלום.

     מחירי החוגים כוללים הדרכה בלבד. במידת הצורך יחויבו ההורים בתשלום נוסף עבור ציוד, מבדקים, תחרויות ושאר צרכי החוג הנלווים

תשלומים

 • ההרשמה לחוגים היא הרשמה שנתית ולא יתאפשר רישום / תשלום מדי חודש בחודשו.
 • ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה שווה עד תחילת יוני 2020.
 • התשלומים שמתבצעים בכרטיסי אשראי יחויבו ב 21 בכל חודש  עבור החודש הבא.
 • ניתן לשלם בהמחאות דחויות לתאריכים 5,10,15 בכל חודש.
 • המחאה חוזרת תחויב בדמי טיפול בסך 25 ₪
 • לא תתקיים פריסה חודשית לחיוב לאחר חודש יוני 2020. איחור בתשלום יחייב את המשתתף בתשלום על חודש האיחור ועל החודש הנוכחי.

ביטול השתתפות

 • ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד 15 במרץ 2020, המשתתף יחויב עד 1.4
 • על ביטולים החל מ 16 במרץ לא יוחזרו כספים.
 • הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק בכתב למזכירות המתנ"ס במייל.
 • לא יתקיים ביטול רטרואקטיבי.
 • לא יינתן החזר כספי בגין היעדרות כל שהיא של משתתף ממסגרת החוג – למעט היעדרות מעל לשבועיים מסיבות רפואיות – שיגובו במסמך רפואי.

הנחות

 • בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף, תינתן הנחה של 5% עבור החוג הנוסף הזול מביניהם.
 • בקשות חריגות יש להפנות לוועדת ההנחות באמצעות המייל smatnas.gderot@gmail.com עד ל 1.11.2019 (הוועדה פועלת בשיתוף מח' הרווחה) תשובה בדבר החלטת הוועדה תוחזר עד ל 1.1.20.
 • במקרה של בקשה להנחה חריגה יש לשלם את המחיר המלא, במידה ותאושר הנחה, היא תינתן רטרואקטיבית.
 • לא יינתנו כפל הנחות