מערכת שעות

מבוגרים
יום ד'
20:30 - 22:00 חדר דרמה
ז - ט
יום ד'
17.30 - 18.45 חדר דרמה
א -ב
יום ג'
18.30 - 17.30 חדר דרמה
ג-ד
יום ד'
17.30 - 16.30 חדר דרמה
ה-ו
יום ג'
18.30 - 19.30 חדר דרמה
י - יב
יום ד'
19.00 - 20.30 חדר דרמה