מערכת שעות

פסנתר
יום א'
בתאום - חדר פסנתר
יום ב'
בתיאום
יום ד'
בתיאום
יום ה'
בתיאום
גיטרה יום ו
יום א'
בתאום - חדר גיטרה
גיטרה יום ב
יום ב'
בתאום - חדר גיטרה
גיטרה יום ד
יום ד'
בתאום - חדר גיטרה
גיטרה יום ה
יום ה'
בתאום - חדר גיטרה
תופים יום א
יום א'
בתאום - חדר מוזיקה
תופים יום ב
יום ג'
בתאום - חדר מוזיקה