מערכת שעות

א -ב
יום ג'
17.00 - 18.00 חדר גיטרה
ג-ד
יום ג'
18.00 - 19.00 חדר דרמה
ה-ו
יום ג'
19.00 - 20.00 חדר דרמה
ז - ט
יום ד'
17.30 - 18.30 חדר דרמה
נוער - י ומעלה
יום ד'
18.00 - 19.30 חדר דרמה
מבוגרים
יום ג'
20:30 - 22:00 חדר דרמה