מערכת שעות

מבוגרים - בוקר
יום ב'
09.30 - 12.30 חדר אומנות
קרמיקה
מבוגרים - ערב
יום ג'
18.00 - 21.00 חדר אומנות
קרמיקה
ב - ד
יום ד'
16.00 - 17.00 חדר אומנות
קרמיקה
ה ומעלה
יום ד'
18.00 - 19.30 חדר אומנות
קרמיקה
ג"ח - א
יום ד'
17.00 - 18.00 חדר אומנות
קרמיקה
יום א' - כיתות ה - ז
יום א'
15.15 - 16.30 חדר אומנות
ציור
יום א' - כיתות ב - ד.
יום א'
16:30 - 17:45 חדר אומנות
ציור
יום א - כיתות ח - יב.
יום א'
17.45 - 19.00 חדר אומנות
ציור
יום ג - מבוגרים
יום ג'
10.00 - 11.30 חדר אומנות
ציור
יום ב - ב - ד 2
יום ב'
17.45 - 19.00 חדר אומנות
ציור
יום ב - כיתות ב - ד
יום ב'
16.30 - 17.45 חדר אומנות
ציור
יום ב' - כיתות ה - ז
יום ב'
15.15 - 16.30 חדר אומנות
ציור
יום א - מבוגרים
יום א'
19.00 - 20.30 חדר אומנות
ציור