מערכת שעות

ד - ו
יום א'
18.00 - 19.15 חדר העשרה
מוכים ודרקונים
א ומעלה
יום ג'
16.45 - 17.30 חדר העשרה
אקדמיה למדע
א ומעלה
יום ג'
17.30 - 18.30 חדר העשרה
השף החושב
א' ומעלה
יום א'
17.45 - 18.45 חדר העשרה
ט"ח - חובה
יום א'
17.00 - 17.45 חדר העשרה
א -ג
יום א'
16:30 - 17:15 מגרשי קט רגל
ד - ו
יום א'
17.15 - 18.00 מגרשי קט רגל