מערכת שעות

ט"ח - חובה
יום א'
17.00 - 17.45 חדר העשרה